Wat doet een binnenhuisarchitect?

Binnenhuisarchitect Lineale Rhenen interieuradvies op maat

De binnenhuisarchitectuur is het vakgebied wat in de eerste plaats het vormgeven van interieurs en het begeleiden van u als opdrachtgever in het keuzeproces, als hoofdtaak heeft.

Een veel gehoorde vraag is: ‘Hoe kun je nu begeleiden op een vakgebied waar het gaat over zulke subjectieve keuzes? Smaken verschillen toch?’

Hoewel dit helemaal waar is, kan een goede binnenhuisarchitect toch veel foute keuzes voorkomen, door in uw huid te kruipen en uw wensen te vertalen in bewuste keuzes. Hiervoor zet hij zijn kennis en ervaring in op het gebied van het interieur ontwerpen, in de breedste zin van het woord.

 

De kapstok voor goede binnenhuisarchitectuur

Belangrijke criteria waar een binnenhuisarchitect rekening mee moet houden, zijn de stijl van de architectuur van de woning of het pand, de ligging in de omgeving en het hiermee samenhangende daglicht wat binnenvalt, de gebruiksdoelen, de smaak en de wensen van u.

Vaak zult u zich nog niet zo goed bewust zijn van uw wensen: daarom begint het proces bij het stellen van de juiste vragen, zoals:

  • Wat uw opvattingen zijn over het karakter van de binnenhuisarchitectuur? Moet dit door het interieurontwerp worden versterkt of juist worden ontkend?
  • Welk gebruik gaat er van de ruimte worden gemaakt?
  • Welke criteria heeft u zelf als belangrijke uitgangspunten? Denk aan: ruimtelijke indeling, leefbaarheid/gebruiksgemak, stijl, ruimtelijkheid, comfort, kleurbeleving, privacy versus zonwering en daglichttoetreding, opbergmogelijkheden, materiaaleigenschappen, kleurgebruik, enz.
  • Binnen welk budget en op welke termijn moet het project gerealiseerd worden?

Al deze bovenstaande criteria vormen met elkaar de kapstok, waaraan de deelbeslissingen kunnen worden opgehangen. Eerst dus het doel formuleren en dan de mogelijke invullingen kiezen.

Binnenhuisarchitect Lineale Rhenen interierontwerp op maat

Wat is goed interieuradvies?

Een goede binnenhuisarchitect gaat niet in uw naam en op uw kosten zijn eigen persoonlijke ‘feestje’ bouwen. Juist uw criteria moeten het uitgangspunt vormen en deze moeten duurzaam, dus voor lange termijn, goed worden ingevuld.

Het is belangrijk dat hiervoor de objectieve ruimtelijke effecten en de beleving van stijl en materiaal worden geschetst, zodat er door u zelf bewuste keuzes kunnen worden gemaakt.

Een interieur ontwerpen is dus het kijken door uw bril naar de ruimte. Dat neemt niet weg dat het een creatief beroep is, wat veel ruimtelijk voorstellingsvermogen vereist. Als het interieurontwerp goed is geslaagd, brengt het uw interieuroplossing op een hoger plan.

Op lange termijn ervaart u dan veel woonplezier in de ruimte en de toegepaste materialen gedragen zich in de loop van de tijd ook zoals u had verwacht: de juiste informatie hierover is dus van wezenlijk belang.

 

De toolbox van een interieurontwerper

Om de gewenste doelen te bereiken, heeft de binnenhuisarchitekt verschillende middelen tot zijn beschikking: de toolbox.

Als eerste tool: de ruimtelijke beleving.

Het indelen van de functionaliteit van de ruimte gebeurt in eerste instantie door het aangeven van een fraai uitzicht, de positie van de open haard en de TV, het bepalen van de looplijnen en het globaal aangeven van de functies, zoals zitten, eten, werken en eventueel spelen.

Dit vormt het onderliggende ‘vlekkenplan’, wat in directe relatie tot de architectuur staat.

 

De tweede is het bepalen van verhoudingen en gewenste maatvoering van de objecten en de onderlinge relaties van de verschillende vlekken. Soms komen objecten in elkaars verlengde, of juist haaks op elkaar, afhankelijk van het gewenste effect.

Heel belangrijk is in dit verband veel ervaring van uw binnenhuisarchitekt in driedimensionaal denken: het gaat dus niet om een fraaie tekening, maar de optimale beleving van het ruimtelijk effect. Kennis van de menselijke maat, ergonomie en bewegingsvrijheid in de ruimte komt in deze fase uitgebreid aan bod.

Verder hebben we nog tools als de stijl, de kleur, de materiaalkeuze, het verlichtingseffect en wat u zelf nog als belangrijke keuzefactoren aandraagt. Allemaal belangrijke ingrediënten voor een goed interieur ontwerp.

Het kan ook uw wens zijn om meerdere stijlen in een ruimte met elkaar te laten contrasteren. Goede binnenhuisarchitecten zullen altijd streven naar een in balans zijnde ruimte in zijn totale beleving.

Het is van belang om gekozen thema’s door heel de ruimte terug te laten komen, zodat een stijl of kleurcontrast zodanig wordt herhaald, dat het thema in de ruimte een evenwicht te zien geeft.

 

Subjectief versus objectief

Bij een professionele benadering hoort een sturing naar een oplossing die u in concept zelf heeft geformuleerd door uw beantwoording van de vragen die de binnenhuisarchitekt u heeft gesteld. Zo bezien is de interieurontwerper eigenlijk een loods die de weg wijst op, voor u, onbekend terrein.

Het is dan niet meer zo van belang wat de persoonlijke mening is van de binnenhuisarchitect: u stelt de randvoorwaarden, waarbinnen het resultaat bereikt moet worden. Wat de uitdaging iedere keer weer is, is om een oplossing met karakter te bedenken die uw wensen verrassend overtreft en langdurig woonplezier oplevert.

De binnenhuisarchitekt zal de autonome kwaliteit van het interieurontwerp bewaken en ernaar streven dat het een consequent geheel wordt.

 

Voorbeelden van het gebruik van de diverse tools

De ruimtelijke beleving en de hieruit volgende indeling van de ruimte, wordt meestal begrensd door de vorm van de ruimte zelf.

Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende situatie:

Hier is de bestaande plavuizen vloer vanuit de hal doorgetrokken in de woonkamer, de rest is voorzien van parket. Hierdoor ontstaat een natuurlijke verdeling van de totale ruimte in drie zones: een zitgroep rond de centraal geplaatste kachel, een werkhoek waar vandaan je contact hebt met iemand die in de zitgroep verblijft en een aparte TV-zitgroep.

Om de ruimte vanuit de hal vloeiender over te laten gaan in de woonkamer, is gekozen voor een ruimte-hoge glasdeur. Met ruimtedelers, waarvan er een midden in de kamer staat, is de functie verdeling geaccentueerd.

Zo ontstaat een zeer open en ruimtelijk effect, waar toch sprake is van een afgebakende en logische verdeling van het geheel. Je voelt je nooit verloren in een te grote ruimte, als je alleen ergens verblijft. Alle verdelingen sluiten aan op hoeken die al in het binnenhuisarchitectuur aanwezig zijn.

Binnenhuisarchitect Lineale Rhenen voor een interieuroplossing aan huisSoms is het beter om een ruimte te voorzien van een nieuwe indeling, om uw wensen optimaal vorm te geven. In onderstaand voorbeeld is een nieuwe indeling gerealiseerd met een complete ‘sluis’ in de woonkamer om een andere routing te krijgen.

Alles is rond de centrale hal gegroepeerd en met elkaar verbonden door een verlaagd plafond in de vorm van een cirkel.

Binnenhuisarchitect Lineale Rhenen interieurontwerp op schaal

Lees ook Interieur ideeën voor vernieuwende mogelijkheden.

Vele oplossingen mogelijk, maar er is er maar één de beste!

Deze tekeningen laten zien hoe er vaak verschillende oplossingen kunnen zijn voor één ruimte.

En ja!: we tekenen graag en nog handmatig. Met potlood, tekenpen, markers en pastel. Nauwkeurig op schaal en met schaduwwerking voor het diepte-effect. U wilt niet weten wat een mooi vak de binnenhuisarchitectuur is!

Binnenhuisarchitect Lineale Rhenen voor een interieurontwerp op schaal getekend

Ervaring van een interieurontwerper

Het vertalen van uw woonwensen door een ervaren interieurontwerper, geeft ook zekerheid dat u optimaal wordt begeleid in het maken van uw keuzes. U krijgt heldere informatie over alle interieur- en gebruikservaringen van een binnenhuisarchitect, die alles al eens heeft meegemaakt voordat hij uw interieur gaat ontwerpen.

 

Verschillen in beleving

Als er tussen u en uw partner verschillen van mening zijn over de optimale interieuroplossing, kunt u beide uw visie en de criteria die voor u van belang zijn, bij de binnenhuisarchitect op tafel leggen. Die ziet het als een uitdaging om met een oplossing te komen, waar u zich beiden in kunt vinden.

Daarvan getuigt dit interieur ontwerp, waar een strakke en barokke stijl in één interieur samen komen. Contrast tussen mensen mag tot uitdrukking komen in hun persoonlijke interieur!

Kleuradvies voor uw interieur ontwerp

In het hierboven getoonde interieurontwerp ziet u ook mooi hoe je met kleuraccenten een ruimte kunt toonzetten, terwijl de basis tijdloos en neutraal is. Met het herstofferen van twee fauteuils, de rugkussens van de bank en de eetkamerstoelen kan dit interieur er over drie jaar compleet anders uitzien, terwijl 80% onveranderd blijft.

Maar als u meer durft op dit gebied: graag! Wij zijn niet bang voor kleur. Het interieurontwerp hieronder gaat over een vrolijk interieur met veel zonnige contrasten: en waarom zou u dit eerder zat worden, als er maar sprake is van een goede balans, harmonie en de juiste vertaling van uw wensen? Daarvoor is het belangrijk om de ‘kapstok’ zorgvuldig te formuleren. Linéale helpt u daar graag bij.

Met kleur kun je de ruimte zelfs ‘verbouwen’: zonder dat er fysiek echt wordt verbouwd, kun je als binnenhuisarchitect heel veel ruimtelijk effect bereiken met een bewust gebruik van de juiste kleur in precies de goede intensiteit. Een goed kleuradvies is dan ook een van de belangrijkste tools om de gestelde doelen te bereiken.

 

 

Hoeveel kost een binnenhuisarchitect?

Niets: gratis interieuradvies!

Met onze ervaring en een overdaad aan energie, zorgen wij voor een interieurontwerp naar uw tevredenheid

Natuurlijk is zo’n professionele begeleiding niet gratis en vrijblijvend. Een gemiddeld interieurontwerp, voor een gemiddelde moeilijkheidsgraad, kost u voor inventarisatie van uw wensen op locatie en een eerste serie schetsen van de mogelijkheden in schaal 1:50 tussen de € 500,00 en € 1.000,00.

En toch hoeft het u niets te kosten: als u binnen een jaar na de factuurdatum van het interieuradvies, voor de uitvoering van dit plan opdracht geeft aan Linéale, krijgt u de gemaakte advieskosten gecrediteerd op het aankoopbedrag. En daarmee heeft u ook nog eens de zekerheid van een optimale keuze!

 

Maak een afspraak met uw binnenhuisarchitect!

Wij horen en zien graag uw case en zullen er een creatieve oplossing voor bedenken waar u jaren van geniet!

 

Wilt u weten wat Linéale Rhenen voor u kan betekenen? Lees dan ook Interieurarchitect, Interieuradvies en Interieur ideeën. Bent u overtuigd? Maak dan vrijblijvend een afspraak of bezoek de showroom in Rhenen.

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen.

Uw reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.