Wat is het verschil tussen een interieurarchitect en een exterieurarchitect?

In de interieurarchitectuur wordt de binnenkant van de architectuur vormgegeven. Het is de vorm van architectuur, waarbij de schaal kleiner is en de toepassingsgerichtheid van het ontwerp meestal meer bindende criteria oplevert, dan bij de exterieurarchitectuur. Het interieur wordt immers alleen voor de gebruiker ontworpen en vaak ook voor een veel kortere periode dan het exterieur.

Het exterieur vormt het gezicht naar buiten en vaak voor tientallen, soms wel honderden jaren. Daarom moet een exterieurarchitect zich ook veel meer bewust zijn van het effect van het ontwerp op de stedenbouwkundige omgeving en de relatie van het ontwerp tot die omgeving. Daarmee moet er ook meer maatschappelijke verantwoording worden afgelegd.

Binnen is de schaal kleiner, maar is wel nadrukkelijk de relatie met het door de exterieurarchitect ontworpen bouwwerk uitgangspunt. In die zin is het interieur een vervolg op het exterieur.

Nu wil dit niet zeggen dat een goed interieurontwerp altijd een naadloos vervolg is op de architectuur van het exterieur. In de praktijk zijn de opdrachtgever voor het exterieur en het interieur ook niet altijd dezelfde personen. Vaak is het gebouw al veel eerder gerealiseerd en stelt de opdrachtgever voor het interieurontwerp heel andere eisen, dan volgens welke het gebouw zelf ooit is ontworpen.

Of een ontwerp is geslaagd, hangt af van de criteria die de interieurarchitect worden gesteld en in welke mate er binnen die criteria een ontwerp met autonome kwaliteit is gecreëerd.

Kunstboekenwinkel in middeleeuws pand in Wijk bij Duurstede met rechts het interieur: levensgrote ‘boeken’-kasten met daarin de kunstboeken.

 

Wat kan een interieurarchitect voor u betekenen?

Daar waar u professionele begeleiding nodig heeft voor het vormgeven van het interieur, kan de interieurarchitect uw wensen vormgeven met zijn kennis van driedimensionaal ontwerp, de maatvoering, de materialen, het lichtadvies en de mogelijkheden in standaard collecties of maatwerk.

Belangrijke uitgangspunten zijn voor de interieurarchitect in de eerste plaats het karakter en de kwaliteit van de ruimte. Daarna zijn uw wensen voor het gebruik en de uitstraling, en de relatie hiervan tot de ruimte van belang.

Soms betekenen die wensen een ontwerp voor aanpassing van de ruimte: bouwkundig of door middel van het creëren van een ruimtelijk effect: door slim gebruik van kleur, vorm en indeling. Wat hierin haalbaar is, hangt natuurlijk ook weer af van uw mogelijkheden in budget en planning.

Interieurarchitect Lineale Rhenen voor maatwerk en lichtadvies - Interieurontwerp

Een goed lichtadvies is ook heel wezenlijk om het effect van het interieurontwerp te versterken en de juiste ruimtelijke accenten te leggen.

 

Wat is het proces?

Het begint met een vrijblijvende kennismaking in de showroom in Rhenen. Als u bouwtekeningen en foto’s mee kunt nemen, helpt dat om snel een beeld te krijgen van de situatie. Ook al heeft u uw wensen nog niet helder voor ogen, dan kunt u in deze fase al wel aangeven, wat voor u van belang is. De interieurarchitect zal door het stellen van vragen, zich een beeld vormen van uw criteria. Die zijn, samen met het karakter van de ruimte, het uitgangspunt voor de interieurarchitect om vaak al in het eerste gesprek, het hoofddoel te formuleren, waar het uiteindelijke definitieve ontwerp aan moet voldoen.

Als het klikt en u er vertrouwen in heeft dat de interieurarchitect u meerwaarde kan bieden in het bewust Proces van interieurvraag naar ontwerp en interieuroplossing door Lineale Rhenenkiezen van uw optimale interieuroplossing, worden er eerst globale schetsplannen gemaakt, meestal in meerdere varianten, van mogelijke oplossingen.

Nadat u hieruit een keuze heeft gemaakt, en soms is dat een combinatie van verschillende onderdelen
van de diverse schetsplannen, volgt de fase van verdere uitwerking. Als er een definitief ontwerp is goedgekeurd, kan ook gelijktijdig aan een offerte voor de uitvoering worden gewerkt. En dan is als
laatste vaak de planning en het verlichtingsadvies nog de uitdaging. U ziet het: een heel proces!

 

Welke aspecten worden belicht door de interieurarchitect?

Dat bepaalt u zelf. Wat vindt u belangrijk?

Maar natuurlijk zijn er criteria die in elk interieurontwerp aan bod komen, zoals:

 • De stijl en het karakter van de architectuur en of u dit waardeert of juist wilt ontkennen,
 • De ligging van het object en de lichttoetreding in relatie tot het gebruik van de ruimtes,
 • Het uitzicht naar buiten en de privacy,
 • De plaats van de eventuele open haard en het belang hiervan,
 • Idem voor de TV,
 • Het aantal en type zitplaatsen,
 • De indeling in zones en de relatie tussen de diverse functies, waarbij met name maatvoering en verhoudingen van volumes, een heel belangrijk aandachtspunt is,
 • De stijl en de sfeer die u wenst te creëren,
 • Het materiaalgebruik en de eigenschappen van de materialen wat hierbij past,
 • Keuze van de modellen: standaard en/of maatwerk?,
 • Het kleurenplan,
 • Het lichtplan,
 • Het beschikbare budget,
 • De gewenste planning,
 • En wat verder voor u van belang is….

Het zijn veel punten waarop u keuzes moet maken. Een goede interieurarchitect zorgt ervoor dat u deze keuzes bewust kunt maken en dat u zo teleurstellingen achteraf voorkomt.

Lineale Rhenen zort voor een interieuroplossing op maat

  Het doel van de interieurarchitect

Uw stijl herkenbaar in het interieurontwerp door intereiruarchit  Alle hierboven genoemde factoren moeten zodanig worden ingevuld, zodat u als opdrachtgever uw wensen
herkent in het uiteindelijke interieurontwerp. Verder moet het ontwerp ook een eigen identiteit krijgen en
een autonome kwaliteit bereiken. Het streven van de interieur architect zal zijn om allerlei elementen en
wensen te vangen in één groot gebaar, wat een relatie aangaat met de architectuur. Dit ene grote gebaar
bestaat uiteraard uit veel onderdelen, maar er is wel sprake van een duidelijke samenhang, waardoor één
verhaal ontstaat.

Vaak zal de relatie met het gebouw een harmonieuze relatie zijn, waarbij het interieur is aangepast aan de
architectuur en er dus ‘op volgt’. Maar het kan ook in de vorm van een contrast, waarbij de nadruk komt te
liggen op de tegenstelling tussen de architectuur van het exterieur en het interieur.

Het te bereiken resultaat wordt altijd in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever geformuleerd, waarbij
het pas echt geslaagd is, als u er zich helemaal in herkent!

 

Maatwerk

Voor het bereiken van het meest zuiver vormgegeven resultaat, zijn de standaard meubelcollecties lang niet altijd toereikend. Daarom tekent de interieur architect ook vaak maatwerk kastoplossingen, tafels, en zelfs in een enkel geval zitmeubilair. Of er wordt een aanpassing van een standaard meubel voorgesteld, zodat de wensen optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Het heeft vaak de voorkeur van de interieurarchitect om te werken met collecties waar veel mee kan. Dat zijn niet de collecties die een kant-en-klaar interieuroplossing bieden, maar wel veel bouwstenen aanreiken. Daarvoor is expertise nodig om ze toe te passen, maar je kunt er wel een veel zuiverder resultaat mee bereiken.

Natuurlijk vereist het bedenken van maatwerk naast creativiteit, ruimtelijk inzicht en inventiviteit, ook veel kennis op het gebied van de mogelijkheden van constructie, materiaaltoepassing en het materiaalgebruik, afwerking en kostenindicatie.

Maar juist hierin komt de ervaring van een gedreven interieurarchitect het meeste naar boven: het is niet erg als een programma van eisen veelomvattend en complex is: dat levert vaak juist de meest karakteristieke interieurontwerpen op!

 

Over de presentatie

Allereerst wordt in de schetsfase de ruimte geanalyseerd door de lichttoetreding en het karakter van de volumes, de eventuele indeling met de looplijnen, de vaste gegevens, zoals de open haard en de positie van de TV te bepalen in relatie tot een eventueel uitzicht en onderlinge verbanden van de diverse functies. Wilt u bijvoorbeeld kunnen werken en tegelijk contact hebben met de zitgroep? Of koken terwijl u contact houdt met de eetkamer? Of moet alles juist zoveel mogelijk zijn eigen besloten zone krijgen?

Vaak zijn er meerdere opties mogelijk en deze presenteren we in globale schetsmatige indelingsopties in schaal 1:50. Als we gaan uitwerken, wordt een definitief ontwerp soms ook getekend in schaal 1:50. Wanneer van belang, worden er ook wandaanzichten of soms zelfs perspectieven getekend.

Voor een gedetailleerd ontwerp van een kast of een karpet is vaak een grotere schaal van 1:20 nodig. In deze fase worden de ontwerpen altijd ondersteund met een collage aan stalen, kleuren en materialen, samen met de foto’s van de voorgestelde modellen, zodat u een optimaal beeld krijgt van het interieurontwerp.

In een enkel geval wordt gewerkt met een mal op ware grootte in de ruimte of soms zelfs met een maquette.

Als een voorgesteld model beschikbaar is op showroom, kan dit soms zelfs op locatie op zicht in uw ruimte worden getoond.

Wij stemmen helemaal af op uw situatie: wat is nodig om te komen tot een bewuste keuze voor uw ideale interieuroplossing.

 

Hoeveel kost een interieurarchitect?

Bij Linéale hoeft het u niets te kosten. Een gratis interieurontwerp dus!

Als interieurarchitect gaan wij graag met u de uitdaging aan om tot een interieurontwerp te komen die volledig aan uw wensen voldoet. Of liever zelfs, dat deze uw verwachtingen overstijgt.

Voor het begeleiden van een interieurontwerp-traject, inclusief meerdere schetsen op schaal 1:50 rekenen wij een bedrag van tussen de € 500,00 en € 1.000,00. Besluit u binnen 12 maanden na de factuurdatum om het ontwerp te laten realiseren door ons, dan krijgt u dit bedrag volledig gecrediteerd.

 

Maak een afspraak met de interieurarchitect!

Wij horen en zien graag uw case en zullen er een creatieve oplossing voor bedenken waar u jaren van geniet!

Wilt u weten wat Linéale Rhenen voor u kunt betekenen? Lees dan ook Binnenhuisarchitect, Interieuradvies en Interieur ideeën. Bent u overtuigd? Maak dan vrijblijvend een afspraak of bezoek de showroom in Rhenen.

 

Zoekt u een interieurarchtitect Utrecht, interieurarchitect Arnhem of interieurarchitect Nijmegen?

Kom dan eens oriënteren en kennismaken in Rhenen. De showroom van Linéale is tussen Rhenen en Elst (Utrecht) aan de N225.

Als u komt vanuit de kant van Arnhem en Wageningen, neemt u na het stadje Rhenen, de 1e afslag op de rotonde bij Remmerden.

Komt u vanuit de richting van Utrecht, dan neemt u de derde afslag op de eerste rotonde na het dorp Elst.

Als u komt vanaf de A12, neemt u afslag Veenendaal, vervolgens rijdt u richting Rhenen, dan neemt u de afslag Rhenen West, aan het einde van deze weg, neemt u op de rotonde de derde afslag, richting Elst. Dan is het op de eerste rotonde de eerste afslag: industrieterrein Remmerden, Steenoven 1.

 

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen.

Uw reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.